BRA BOK


ÄLDRE GENOM TIDERNA

Aldregenomtiderna
 
Boken Äldre genom tiderna av Birgitta Odén har nu äntligen kommit i en ny upplaga sedan den varit slut under en längre period.
Hur är det egentligen med ättestupa? Fanns det någon äldrevård på medeltiden?
 


Hur fungerade egentligen generationsboende?
 
Birgitta Odén, professor i historia har här samlat ett antal artiklar om ålderdomens historia och myterna kring ålderdomen.  
 
Birgitta Odén är prof. em. och den första kvinnliga professorn vid Lunds universitet, nu över 90 år gammal. Prof. Eva Östberg har skrivit bokens förord. Bodil Jönsson och Anders Björnsson är bokens redaktörer.
 
Boken ges ut av Carssons bokförlag.