HEM OCH BOENDE


TRYGGHETSBOENDE PÅ HISINGEN

hisingen
 
På Blidvädersgatan på Hisingen gör Poseidon om 45 lägenheter till trygghetsboende. Med mindre anpassningar i lägenheterna, en gemensam samlingslokal och en anställd trygghetsvärd är målsättningen att äldre hyresgäster ska kunna bo kvar längre i ett tryggt hem.

Läs mer: TRYGGHETSBOENDE PÅ HISINGEN

INTERIÖREN VIKTIG FÖR ÄLDRE

Vad spelar interiören egentligen för roll för boende på ett äldreboende? Med avstamp i SVT:s ”Sveriges bästa äldreboende” bestämde vi oss för att ställa frågan till Lena Arnfelt, ansvarig för äldreboendet Sehlstedtsgatan 12 utanför Göteborg: ”En del frågar sig om det här verkligen är inredning som äldre tycker om. Men det är ju att klumpa ihop äldre till en stereotyp massa.”

 

Läs mer: INTERIÖREN VIKTIG FÖR ÄLDRE

DEBATT OM ÄLDREOMSORGEN

Missa inte Sverker Olofsson på TV1 i kväll 12 sep kl 2100.

SOCIALSTYRELSENS ÄLDREGUIDE

I Äldreguiden kan du jämföra kommunernas äldreomsorg och olika hemtjänstverksamheter, äldreboenden och dagverksamheter. Äldreguiden bidrar med information om verksamheterna och kan utgöra ett stöd vid val av exempelvis äldreboende.
Äldreguiden har presenterats årligen sedan 2008 och har tidigare haft både äldre och verksamheter som målgrupp. Från och med nästa publicering, i maj 2013, kommer Äldreguiden att enbart rikta sig till äldre och deras närstående.

Läs mer: SOCIALSTYRELSENS ÄLDREGUIDE

DET BYGGS FÖR LITE BOSTÄDER I STOCKHOLM

Mer än hälften av de planerade lägenheterna med byggstart 2012-2014 är försenade.  Den främsta orsaken är kommunernas tröga detaljplanearbete. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Stockholms Byggmästareförening.

Läs mer: DET BYGGS FÖR LITE BOSTÄDER I STOCKHOLM