HEM OCH BOENDE


SPARAR MILJONER GENOM ATT SKAPA BRA BOSTÄDER FÖR ÄLDRE

Satsning på trygghetsbostäder ger en besparing för Arvidsjaurs kommun på 4,5 miljoner per år. 

Dessutom frigör man många små lägenheter i det vanliga bostadsbeståndet och skapar på så vis bostäder även för ungdomar. 

Socialchefen Ann-Sofi Levander hoppas på en satsning med många vinnare.

 

Mer än var fjärde är över 65 år i Arvidsjaurs kommun

Arvidsjaurs kommun står inför stora utmaningar de närmaste åren och där inte minst demografin spelar stor roll.  

Kommunen har den fjärde äldsta befolkning i Norrbotten där mer än 26 procent är över 65 år. 

De närmaste tio åren väntas antalet som är 80 år och äldre öka med cirka 60 personer.

Skatteintäkterna lär inte öka och kostnaderna för allt fler äldre kommer inte att minska. 

Det är mot den bakgrunden som kommunen genomfört ett projekt som fått stöd av Bo bra på äldre dar som leds av Hjälpmedelsinstitutet.

–Behovet av bostäder anpassade för äldre kommer att vara mycket stort under en lång tid framöver, framhåller Ann-Sofi Levander. 

Det räcker inte med enbart en enda insats. 

Det behövs många olika åtgärder, samverkan och nytänkande både i nyproduktion och i de befintliga äldreboendena.

Genom att skapa trygghetsboenden minskar man behovet av fler platser i vård- och omsorgsboende. 

Förslaget innebär att antalet bostäder anpassade för äldre ökar med 30 lägenheter. 

Nytillskott av platser i trygghetslägenheter gör att fler lägenheter och villor blir tillgängliga för andra vilket kan förbättra bostadssituationen i Arvidsjaur. 

Enligt Ann-Sofi Levander är det en satsning som ger fler bra bostäder till såväl äldre som ungdomar.

Kommunen räknar med att en plats i vård- och omsorgsboende kostar ca 550 000 kronor per år. Skillnaden mellan ett år med hemtjänst och ett år i vård- och omsorgsboende är ca 450 000 kronor per år, så om tio personer bor ett år längre i boende med enbart hemtjänst så gör kommunen en besparing på 4,5 miljoner kronor per år. Målsättning är att ha lika många boende i särskilt boende som tidigare och i stället satsa på trygghetsboenden som kompletteras med hemtjänst.

Äldreboom

Vi står inför en kommande äldreboom. Sedan 1980-talet har andelen personer över 65 år legat stadigt på cirka 1,5 miljoner, men år 2040 beräknas antalet ha ökat till 2,5 miljoner.  

En åldrande befolkning och brister i det befintliga bostadsbeståndet gör att kommunerna på ett effektivt sätt måste planera för att möta kommande behov. 

Trygghets - och seniorboenden gör det möjligt för många äldre att bo kvar hemma under en längre tid vilket minskar kostnaderna för kommunen. 

Bo bra på äldre dar

Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar drivs av Hjälpmedelsinstitutet sedan hösten 2010. 

Syftet är att stimulera till nytänkande kring bostäder och boendemiljöer för äldre. 

Ett sjuttiotal projekt har fått stöd, flera arkitekttävlingar har genomförts och fyra nätverk av kommuner har upprättats som arbetar med strategiska frågor kring bostadsplanering för äldre.  

Läs mer på www.bobrapåäldredar.se