HEM OCH BOENDE


UNIK ROMSK BOVAGN VISAS NU UPP


I år uppmärksammas att romer levt i Sverige i minst 500 år. 

Länge var det ett kringresande liv, i just sådana här vagnar. 

Kliv in och upplev hur romer levde i Sverige innan de fick rätt till bostäder och skolgång på 1960-talet. 

Vagnen byggdes i Sverige på 1950-talet och kommer från Romska kulturcentret i Malmö. Den är en av få bevarade i Europa.

 

Under de två veckor som vagnen finns hos Upplandsmuseet bedrivs ett omfattande program. Skolverksamhet på dagtid, v. 35 för mellanstadiet och v.36 för högstadiet och gymnasiet.

För den intresserade allmänheten så erbjuds visningar flera eftermiddagar då vi håller öppet för besökare som kan komma in i vagnen och ställa frågor till Katja Blomérus, Stina Flink och Ville Sundbom från Upplandsmuseet.

Under Kulturnatten den 8 september är vagnen också öppen för besök. Familjen Kaldaras från Romska kulturcentret i Malmö berättar och svarar på frågor.

 

Del av Sveriges gemensamma kulturarv

Romsk kultur är en del av Sveriges gemensamma kulturarv. 2012 uppmärksammas att romer levt i Sverige i minst 500 år. Den äldsta skriftliga källan är Stockholms stads tänkeböcker från 1512. Romerna är en av Sveriges nationella minoriteter och romani chib är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk.

2000 Den nationella minoritetspolitiken definierar vilka grupper som ska ses som Sveriges minoriteter och fastslår skydd för minoritetsspråken.

2010 Delegationen om romska frågor lade fram betänkandet ”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige”, SOU 2010:55.

2012 lade regeringen fram en ”Strategi för romsk inkludering 2012–2032”.