HEM OCH BOENDE


FÖRLÄNGDA GARANTIER PÅ VÄRMEPUMPAR

Garanterad trygghet i tio år med IVT
 
IVT har som målsättning att kunna erbjuda Sveriges tryggaste värmepumpar. Därför förstärker företaget nu sitt kunderbjudande genom att erbjuda kunden sex års garanti på hela värmepumpen inklusive tillbehör och en utökad garanti på tio år för hjärtat i anläggningen, kompressorn.


– Att vi kan garantera hjälp inom 24 timmar samt ge tio års garanti är ett tecken på att våra återförsäljare och installatörer är duktiga. Kvaliteten i arbetet och på våra produkter är så hög att vi gärna ser att det kommer våra kunder till godo, säger Styrbjörn Drugge, marknadschef på IVT Värmepumpar.
 
Det är via företagets kundlöfte som IVT lovar hjälp inom ett dygn från det att problemet är anmält: 
– En längre garantitid underlättar mycket för våra kunder eftersom de enbart behöver ta kontakt med sin återförsäljare och inte med sitt försäkringsbolag, säger Styrbjörn Drugge.
 
Att IVT tar det här steget gör också att kunden slipper väntetider, risk för avslag och inte minst de kostnader som kan uppstå om skadan inte uppgår till självrisken.
 
– Vi ser kunderna som de stora vinnarna genom vårt kundlöfte och den omfattande garantin, säger Styrbjörn Drugge.