HEM OCH BOENDE


TÄVLING OM FRAMTIDENS ÄLDREBOENDE

Framtidens äldreboende utformas som en tävling, fyra är vidare för final. Resultatet offentliggörs i mars 2013.
Kvalificeringsomgången för Micasa Fastigheters projekttävling om framtidens äldreboende avslutades före jul. Det blir fyra arkitektkontor som tävlar vidare om att få utforma det nya boendet i Norra Djurgårdsstaden.


Dessa är:
  • ArkitemaDOT AB
  • Marge Arkitekter AB med Land Arkitektur AB, Tyréns AB och SINTEF-health research
  • Tegnestuen Vandkunsten a/s med ADEPT Aps, SLA A/S och Tyréns AB
  • White Arkitekter AB, Göteborg
Vid anbudstidens utgång den 23 november 2012 hade 48 intresseanmälningar inkommit. Av dessa valdes alltså juryn ut fyra för den fortsatta tävlingen. Senast den 28 februari 2013 ska de tävlande lämna sina förslag. Resultatet offentliggörs den 22 mars 2013.
 
-  Det ska bli mycket spännande att se hur de fyra tävlande lyckas kombinera framtidens utmaningar med nytänkande och kraven på genomförbarhet och hållbarhet, säger Anders Nordstrand, verkställande direktör för Micasa Fastigheter i Stockholm AB.
 
Micasa Fastigheter bygger både seniorboende (ordinärt boende) och vård- och omsorgsboende (heldygnsomsorg) i Norra Djurgårdsstaden. Området för byggetappen Brofästet är beläget mellan Gasverksområdet och Husarviken. Byggstart för projektet beräknas preliminärt kunna ske år 2016 och första inflyttning år 2018.