SENASTE NYHETERNA


PERSONER FÅR PENSION VID 65 UTAN ANSÖKAN - GÄLLER SJUKPENSIONÄRER

Personer med sjukersättning får pension vid 65 utan ansökan.

De som haft hel sjukersättning omedelbart före 65-årsdagen ska slippa ansöka för att gå i pension. Det är innebörden i en ny lag som börjar gälla från 1 januari, utifrån ett förslag från Pensionsmyndigheten.

 

 

Den nya lagen innebär att de allra flesta av de som haft hel sjukersättning (som fram till för elva år sedan kallades förtidspension) omedelbart före sin 65-årsdag och fyller 65 år från april 2014 och framåt, slipper ansöka. Den som är eller har varit bosatt utomlands eller delvis fått arbeta under den tid som de haft sjukersättning får fortsätta skicka in en ansökan.

 

 

I Sverige har vi en flexibel pensionsålder från 61 års ålder. Det finns ingen automatisk pensionering utan lagen har krävt att för att få allmän ålderspension så måste man ansöka om det i alla lägen

 

 

– Nu slipper varje år runt 20 000 personer med hel sjukersättning att själva ansöka om ålderspension. Från Pensionsmyndigheten tog vi fram förslaget, vi har byggt ett system för det och nu är det är glädjande att vi kan göra livet lättare för en stor grupp pensionssparare, säger Helen Stoye, chef för handläggning på Pensionsmyndigheten.

 

 

Så fungerar det

 

 

Tre månader före 65-årsmånaden får personer med hel sjuk- och aktivitetsersättning – som alltid varit folkbokförda i Sverige – ett informationsbrev om att hel allmän ålderspension beviljas från och med 65-årsmånaden. 

Med brevet följer blankett för eventuella ändringar av civilstånd, utbetalningskonto, uttagsandel etc. 

Om personen har bostadstillägg till sin sjukersättning följer det också med en ansökan om bostadstillägg för pensionärer. 

 

Vilka omfattas?

 

 

De som har hel sjukersättning, som inte är vilande eller har steglös avräkning (se förklaring nedan) omedelbart före den månad han eller hon fyllde 65 år, och där kunden alltid varit folkbokförd i Sverige.

 

 

Förändringen i siffror

 

 

Totalt 113 700 personer fyllde 65 år under 2012 och hade någon form av ålderspension. 

18,5 procent eller knappt 21 000 personer, av de som fyllde 65 år 2012 hade sjuk- och aktivitetsersättning. 

Cirka 60 procent, drygt 13 000, av de med sjukersättning som 2012 började få ålderspension hade hel garantipension och resten hade delvis garantipension eftersom de hade låg intjänad pension. 

Personer med sjukersättning och som fyllde 65 år 2012 hade knappt 10 000 kronor i snitt per månad i allmän pension, inklusive garantipension. 

 

Färre ansökningar sparar pengar

 

 

Lagändringen innebär minskade kostnader för Pensionsmyndigheten i och med att färre ansökningar ska hanteras. Administrationskostnaderna kommer också på sikt att bli lägre när handläggningsprocessen automatiseras i högre grad.

 

 

– Lagändringen innebär att en ansökan av utredningsskäl trots allt ska lämnas i vissa situationer. Detta kommer dock att röra sig om ett mycket litet antal ärenden jämfört med de runt 20 000 som kommer att kunna hanteras utan ansökan, säger Helen Stoye.

 

 

Vilka måste fortsätta skicka in ansökan?

 

 

I dessa fall måste en person som fick sjukersättning omedelbart före den månad han eller hon fyllde 65 år skicka in ansökan om allmän ålderspension.

 

 

När personen är eller har varit bosatt utomlands. Orsaken är att i många av dessa fall saknar Pensionsmyndigheten ett komplett beslutsunderlag. 

När personen har haft vilande sjukersättning eller steglös avräkning omedelbart före den månad han eller hon fyllde 65 år. I dessa fall har personen arbetat till någon del under månaden före den månad han eller hon fyllde 65 år och det är då mindre lämpligt att utgå från en önskan om att börja ta ut allmän pension. 

Personer som har en annan uttagsandel än hel sjukersättning. De kommer att behöva ansöka precis som i dag. 

 

Vilande sjukersättning innebär att den som uppbär sådan ersättning kan prova på att arbeta under en period och samtidigt ha kvar sin rätt till sjukersättning trots att någon ersättning inte utbetalas.