SENASTE NYHETERNA


UMEÅ FÅR 10 MILJONERS BONUS FÖR MAN SKÖTT ÄLDREVÅRDEN BRA!

Pernilla Blomdal är glad idag!
 
Umeå kommun har på ett år förbättrat vården och omsorgen om de mest sjuka äldre så till den milda grad att prestationsersättningen stigit från 587 357 kronor år 2012 till svindlande 9 736 705 i den senaste omgången. Hur gick det till?

                                                                               

 
Bakom siffrorna ligger förbättringar för sjuka äldre. Bättre demensvård, bättre läkemedelsanvändning och ett gott förebyggande arbete för fall, undernäring, trycksår och munhälsa.
 
Det handlar om målmedvetet envist arbete och goda rutiner. Och det är ett gediget teamarbete med Pernilla Blomdal i spetsen. Hon är verksamhetschef för Umeås 18 äldreboenden och korttids. Tillsammans med bland annat två biträdande verksamhetschefer och den samordnade chefen för marknad och utveckling, Catharina Persson, har hon jobbat fram rutinerna.
 
Pernilla berättar:
 
- Jag kom hit från ett privat företag för cirka ett och ett halvt år sedan. Där jobbade vi med resultat och ständiga uppföljningar. Så jag tänkte att vi kan göra likadant här.
 
Redan tidigare registrerade de olika enheterna i kvalitetsregister, men inte alls alla och det var få som efterfrågade resultat.
 
Uppföljning, uppföljning, uppföljning
 
Pernilla såg snabbt att det fanns goda möjligheter att få en större del av de prestationsmedel som regeringen avsatt för förbättringar och samtidigt förbättra kvaliten i vården.
Hon började ett stenhårt uppföljningsarbete:
 
- Varje månad träffar jag de olika yrkesgrupperna, en från varje enhet. Då går vi igenom siffrorna. Är alla registrerade? Har vi följt upp?
 
Alla får möjlighet att jämföra sig med varandra. Och de som lyckas bra kan räkna med studiebesök.
 
- Vi behöver inte resa till Stockholm för att få inspiration.
 
Foto av Ulrika, Tina och Anna
fr v. Anna Johansson, Tina Lundvik, Ulrika Sjöberg.
Helhetssyn
 
En av enheterna finns i Holmsund. Tina Lundvik är enhetschef, Ulrika Sjöberg sjuksköterska och Anna Johansson jobbar som undersköterska. Anna har varit med på Pernillas träffar under ett år, nu lämnar hon över till en kollega.
 
- Det har varit jättebra. Jag har sagt till alla på jobbet att man får en helt annan inblick i hela verksamheten, en ny syn på helheten.  Det är lätt att bara gå och se till sitt eget, säger hon.
 
Inte längre i utkanten
 
Alla tre vittnar om hur känslan av sammanhang blivit tydlig.
 
- Vi är faktiskt en enda enhet, inte 18 olika, säger Tina Lundvik. Och vi måste alla jobba mot samma mål.
 
Ulrika fyller i:
 
- Tidigare, under många år, har vi känt oss lite bortglömda, och vi har fått veta saker när det redan är bestämt. Det har kommit grejer som det bara är att kasta sig på. Men så är det inte längre. Nu är vi med och delaktiga i det stora Umeå.
 
En annan stor fördel som alla tre tar upp, är att man får tillgång till chefen Pernilla.
 
- Hon lyssnar ju på vad vi säger. Vi pratar mycket om arbetssituationen och bara det att någon lyssnar på en, nån som har lite mer att säga till om och som tar till sig det. Även om det inte går att göra nånting direkt. Det är otroligt mycket värt, säger Ulrika.
 
Samma budskap från alla
 
För Pernilla är det också värdefullt.
 
Så var det faktiskt efter sommaren, berättar hon.
 
- Det kom signaler från alla håll att nu är vi på gränsen med bemanning. Och det var då jag gick till nämnden och sa att jag måste få komma och beskriva situationen i äldreomsorgen. Vi kan inte gå in i 2014 med ett sparbeting.
 
Och nämnden lyssnade och det blev inget beting.
 
- När man får samma budskap från alla, då vet man att det verkligen inte bara är nån enstaka enhet som har det lite körigt, utan det är allvar.