SENASTE NYHETERNA


ÄLDRE SLÅR HÅL PÅ MYTER

 

Det var för ett år sedan de tjugo deltagarna i Uppdrag Kunskap sågs för första gången. Under handledning skulle de nu på ett vetenskapligt sätt utveckla den kunskap inom äldrevård- och omsorg som ett långt yrkesliv gett. Och nu var det dags för examination!

 
 
Hela idén med Uppdrag Kunskap får tillskrivas Bodil Jönsson, professor emerita, och så här på examensdagen ser hon både glad och stolt ut.
 
- Jag var inte säker på vad som skulle komma ut av detta, men man kan inte veta förrän man har provat. Jag är nöjd och jag hoppas det blir någon form av fortsättning, säger hon.
 
Tillgång med medarbetare 65+
 
Barbro Westerholm, riksdagsledamot och tidigare bland annat generaldirektör för Socialstyrelsen, var gäst.
 
bodilexaminationHon påpekade att de tjugo har bidragit till att slå hål på myten om äldre människor, eller årsrika, som hon föredrar att säga, inte är att räkna med:
 
- Man kan faktiskt bara leva sig till livserfarenhet.
 
Staffan Werme, ordförande för SKL:s beredning för primärvård och äldreomsorg, var inne på samma tema:
 
- Ni är delar av ett paradigmskifte, och ni har öppnat en dörr för flera att fortsätta vara en del av samhället. En fantastisk möjlighet att både berika sig själv och samhället.
 
Staffan Werme var märkbart imponerad, och lovade alla deltagarna att han skulle göra sitt bästa för att SKL:s alla medlemmar, 290 kommuner och 20 landsting/regioner, att inse vilken tillgång medarbetare 65+ utgör.
 
Vad säger deltagarna själva?
 
Deltagarna var sammstämmiga:
 
”Det har varit tungt ibland, och vi visste inte vad vi gav oss in på…men vi har fått fantastiskt stöttning, både  av Bodil och Gerd Ahlström, professor och chef för Vårdalinstitutet. Och så klart av varandra!”
 
Samarbete med Vårdalsinstitutet
 
Uppdrag Kunskap är ett samarbete mellan Vårdalinstitutet och ”Bättre liv för sjuka äldre” på SKL.