SENASTE NYHETERNA


HJÄLP MED ATT SLÄNGA MEDICIN

Det ska vara enkelt för apotekskunderna att värna om miljön. För att öka inlämningen av överblivna läkemedel delar Apotek Hjärtat nu ut den genomskinliga miljöpåsen till alla receptkunder. Klubbmedlemmar som lämnar in överblivna läkemedel premieras med dubbla poäng under kampanjperioden.

 

250 ton läkemedel kastas i hushållsavfallet varje år i Sverige, till exempel i samband med flyttstädningar. Omkring 1,3 miljoner flyttningar sker varje år inom landet, enligt SCB.

 

– På hösten går många flyttlass och istället för att slänga gamla läkemedel i soporna eller avloppet, vill vi att fler ska lämna in resterna på apoteken så tar vi hand om dem på ett säkert sätt, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

 

Så många som fyra av tio konsumenter lämnar inte tillbaka sina överblivna läkemedel till apoteken. Det visar en studie som Novus genomfört på uppdrag av Apotek Hjärtat i våras.

 

– Vi vill minska risken för att läkemedel hamnar i naturen och uppmuntrar därför kunderna att samla ihop resterna från tidigare apoteksinköp i miljöpåsen som vi delar ut kostnadsfritt, säger Annika Svedberg. 

 

Receptkunderna får nu en miljöpåse i samband med att de hämtar ut läkemedel och egenvårdskunderna uppmanas att själva ta en påse inne i våra apotek.

 

Läkare kan skriva ut mindre förpackningar

Ett annat sätt för Apotek Hjärtat att minska den negativa miljöpåverkan från läkemedel, är att uppmuntra läkare att skriva ut fler s k  startförpackningar med endast en månads behandling.

 

Förpackningar med färre tabletter minskar risken för att läkemedel ska bli liggandes, för att sedan kanske hamna i sopor eller avlopp, och till sist i miljön.

 

– Man vet ju inte hur patienten svarar på ett nytt läkemedel eller om hen kommer att drabbas av biverkningar. Därför är startförpackningar bra, både när en ny behandling inleds eller vid byte av behandling, menar Annika Svedberg.

 

Om läkaren inte har skrivit ut en startförpackning kan apoteken även dela upp förpackningen och göra en delexpedition, om kunden vill det.

 

Medlemmar i Klubb Hjärtat som lämnar in överblivna läkemedel får dubbla poäng på sina inköp under kampanjperioden 13 augusti till 16 september.

 

Fakta: Så flyttar vi i idag

Antalet flyttningar ökar år till år i Sverige till följd av att befolkningen växer.

 

Under sin livstid flyttar en svensk i genomsnitt ungefär 10 gånger.

 

Unga vuxna (25-35 år) har den högsta flyttbenägenheten – åtta gånger högre än seniorerna.

 

Näst mest flyttar unga barnfamiljer vars barn ännu inte börjat skolan. Under den perioden byter många hushåll till en större bostad en eller flera gånger. Under åren med skolbarn och åren närmast därefter minskar flyttfrekvensen och ökar först kring pensionsåldern.