SKOJIGA KLIPP


TV2-TILLSATS 1969

Ett riktigt ovetenskapligt klipp om hur man ska få in TV2 1969.
Hasse och Tage berättar hur.